Gorm og Thyra

Gorm og Thyra - en romance

Gorm og Thyra er en historisk roman, der foregår i den tidlige vikingetid i årene 800 til 1000. Den fortæller om Gorm den Gamle og Harald Blåtands forfædre og hvordan de erobrede det meste af England, Irland og Norden.


Historien går tæt på Gorms far, Hardeknud, hans baggrund i Nordjylland og hvordan han sammen med sin onkel Guthorm regerede i Danelagen fra York. Side-løbende berettes om Lodborgsønnernes grundlæggelse af Dublin og andre handelsbyer i Irland.


Gorm den Gamle blev født  i England, hvor han i en politisk alliance blev gift med Alfred den Stores niece, prinsesse Thyra.

I magtkampen mellem Alftreds søn, Edward og Thyras far, blev Hardeknud og Gorm Presset ud af York, men etablerede sig i Danmark, hvor de generobrede Hedeby og samlede Danmark.


På sine gamle dage ramtes Gorm af flere ulykker. Hans ældste søn blev dræbt i Irland, han blev gradvis blind og til sidst mistede han sin elskede Thyra.

Stædigt fastholdt han sine gamle guder, mens verden omkring ham overgav sig til kristendommen. Bogen er illustreret med ikoniske billeder af Lorentz Frölich og Constantin Hansen 


Pris: 250 kr.