Kryolitten - en krønike om Grønland og Danmark

P.S. Hansens Forlag

Kryolitten - en krønike om Grønland og Danmark

"Kryolitten" fortæller historien om fundet af det sjældne mineral i Grønland for over 200 år siden; om dygtige kemikeres ideer til mineralets anvendelse og om risikovillige entrepenørers indsats for at føre kemikernes ideer ud i livet.

Enorme udfordringer, tilfældigheder, initiativ og timing førte til en af de strørste erhvervssuccesser i Danmark, der sluttede for en snes år siden og som har trukket lange spor i dansk og grønlandsk erhvervs- og kulturliv og fortsat vil gøre det.

Bogen fortæller om Grønlands møde med danskerne i Ivigtut og om den betydning det fik for grønlands udvikling, herunder opretholdelsen af forsyningerne til Grønland under to verdenskrige.

Udviklingen var på ingen måde gratis, men kostede liv og store ressourcer undervejs.

Den største vinder var den danske stat, der via milliard store koncessionsindtægter kunne gennemføre den ambitiøse udvikling og modernisering af Grønland.


Kryolittens fædre udgøres af en håndfuld mænd, som tog store riscici for at udvikle deres ideer og som samtidig blev nøglefigurer i Danmarks industrialisering fra 2. halvdel af 1800tallet.

Disse mænds historie er en integreret del af krønikken om Kryolitten.


Bogen starter med relationerne til Mozarts "Tryllefløjten" og slutter med "Frøken Smillas fornemmelse for sne".Vejlende Boglade pris: 250 kr