Om forlaget

Kort om forlaget


PSHansens Forlag og rådgivningsvirksomheden IDEA er væsentlige aktiviteter under Schmidt Hansen Virksomhedsrådgivning, CVR 26472474 (stiftet i 2001).

Firmaet er stiftet og ejes af direktør, cand. polit. Peter Schmidt Hansen.


Aktiviteterne har hjemsted på adressen:

Bistrupvej 164 D

3460 Birkerød


Tlf. 45 81 91 28

E-mail: p.schmidthansen@post.tele.dk


Forlaget har p.t. udgivet 15 bøger og planlægger yderligere udgivelser.


Forlaget koncentrerer sig om værker af kunsthistorisk og historisk indhold.


Forlagtes bøger kan rekvireres gennem boghandlen eller direkte hos forlaget på ovenstående e-mailadresse.
Klik her for CV


Klik her for andre skriverier m.v.